nefk.133 يوسف 4606536070

CALLIGRAPHY \n❎DM❎\n\"Ejderyasini satan Adam\"\nانا احبك مع صلاتي ابنة الحنين إلى الوطن.


ig nefk.133 instagram

♡ 253 ✍ 0 Soyu Hz. İbrahim’e dayanmaktadır. Yaşadığı dönemde çok zengin olmuş, çok mal mülk ve çocuğu olmuş bir peygamberdir. Kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Bir zaman sonra Allah’ın sınavına tabi olmuştur. Bir gün içinde bütün servetini kaybetmiştir. Çocukları bir gün içinde ölmüştür. Şeytan, Hz. Eyüp’e musallat olduğu için vücudunda çıbanlar, yaralar çıkmış; bu yaraları kurtlar ve zehirli böcekler doldurmuştur. Böylesine kötü bir duruma düşen Hz. Eyüp’ten herkes kaçmış, bir tek karısı Rahmet onun yanında kalarak büyük bir sabırla hizmetini sürdürmüştür. 10 yıl boyunca büyük çile çeken Hz. Eyüp, her şeye rağmen sabretmesini bilmiştir. Sonunda Allah, sabrını mükafatlandırmak için ayağını vurduğu topraktan su çıkartmış, bu suyla yıkanan Hz. Eyüp’ün sağlığı yerine gelmiştir. Ayrıca yine Allah tarafından kendisine eski serveti iade edilmiştir.Kaç yıl yaşadığı konusunda kesin bilgi yoktur. Bir rivayete göre hastalık onu bulduğunda yetmiş yaşındaydı. Seksen yaşında iyileşti ve yirmi yıl daha yaşayıp yüz yaşında öldü. Başka bir rivayete göre yine hastalandığında yetmiş yaşındaydı. İyileştikten sonra bir yetmiş yıl daha yaşayıp ölmüştür. Öldükten sonra oğlu Bişr’e peygamberlik verilmiş, kavmine peygamber olma nuruna oğlu ermiştir.#Kaligrafi#calligraphy#hatsanati#sanat#arr#islamicart#kaligraf#hattat#yazi#davetiye#guzelyazi#logo#hobi#tugra#hediye#hediyelik#gift #tasarim#kitapayraci#creative#italic#calligraphymasters#followforfollow#forlike#forlife#forlikes#tagsforlikes#tbt

ig nefk.133 instagram

♡ 306 ✍ 1 Kur'an-ı Kerîm'de hayatı hakkında en ayrıntılı bilgi verilen peygamber Hazreti Yusuf (a.s)dır Kur'an-ı Kerim'de yusuf suresi adıyla müstakil bir sure vardır ve bu surede Hz. Yusuf'un hayat hikayesi ayrıntılı bir şekilde yer alır. Hz .Yusuf aleyhisselam, Mısır hâlkına gönderîlmiş bir peygamberdîr ve Yakub a.s. oğludur. Annesinin adı Rahil’dir. İsrailoğullarından Yakub aleyhisselamın neslinden gönderilen ilk peygamberdîr. Henüz küçük yaşta iken annesi vefât etmiştîr Hz.Yusuf aleyhîsselam ve küçük kardeşi Bünyâmin’i babaları olan Yakub âleyhisselam şefkâtle bakıp büyütyordu ve Yakub (a.s.) diğer hanımlarından olan Râbil, Şem’un, Lavi, Yehûda, İsahar, Zablun, Dân, Neftali, Cad ve Âşir adlı oğulları Yusuf ve krdeşi Bünyamin’i babalarının daha çok sevmesini kıskanıyor bu yüzden çekemîyorlardı. Yusuf (a.s.) 7 ya da 12 yaşlarındayken bir gece rüyasında on bir yıldız, ay ve güneşin kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüysını babâsına anlatır ve oğlu Yusuf aleyhîsselam anlattıklarını dinleyen Yakub aleyhisselam on bir yıldızın diğer oğulları güneşin kendisi, ayın da hanımı olduğu şeklinde tâbir etti. İleride Hz. Yusuf (a.s) büyük nîmetlere mazhar olacağını ve ona Peygamberlîk verileceğîni anladı ve bu rüyâyı duydukları takdirde kardeşlerinin kendisini daha çok kıskanacaklarını ve şeytanın vesvesesiyle ona bir kötülük yapabileceklerini düşünerek, rüyâsını kardeşlerine anlatmamasını Hz. Yusuf’a söyledi. Yusuf'un büyük kârdeşleri, Hz. Yusuf aleyhisselam'ı kıskandılar ve hile ile onu kıra götürüp bir kuyuya attılr ve babalarına ise "Onu bir kurt yedi" ” dedîler ve sonra geri dönüp "Yusuf'u bir kervana ucuz fiyata köle diye sâttılar. Hazreti Yusuf o zaman 18 yaşında idi ve kardeşlerinden korkup sustu ve Allah'u Azze ve celle'ye dayanarak kervanla Mısır'a gitti ve burada Mısır'ın maliye bakanı (Aziz) tarafından satın alındı. Hazreti Yusuf'un eşi emsali olmayan güzellîği, Aziz'in karısı Zelîha'yı adeta büyüledi ve Zeliha'nın tekliflerni reddetti ve yine bir gün Zeliha onun odâsına gîrdi ve Hâzreti Yusuf ondan kaçarken gömleği yırtıldı. HazretiYusuf dışarı çıkınca Aziz’i kâpı önünde buldu ve Zelîha ise Yusuf'un kendîsine saldırdığını söyleyerek onu zindana atttırdı.

ig nefk.133 instagram

♡ 345 ✍ 13 Veda hutbesi...Peygamber efendimizin Vedâ Haccında 124.000’den fazla Müslümana yaptıkları vâz ve nasîhatlar. Peygamberimizin Allahü teâlâ tarafından insanlara, doğru yolu göstermek için görevlendirilmelerinden sonra mübârek ağızlarından çıkan her söz, mânâ ve hakîkatler yönünden beşeriyete birer rehberdir. Bunlardan “Vedâ Hutbesi” olarak bilinen son haclarında buyurdukları hususların ise ayrı bir ehemmiyeti vardır. “Vedâ Hutbesi” değişmez prensip, kânun ve nizamlar olarak on dört asırdır, bütün insanlığa ulaşabildiği seviyenin çok üstünde bir insan hakları anlayışı getirmiştir.Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: “Hamd, Allahü teâlâya mahsûstur. O’na hamd eder, O’ndan yarlıganmak diler ve O’na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allahü teâlâya sığınırız. Allahü teâlânın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur. Veda Hutbesi "Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. "İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Oda sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız!Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. "Ashabım! "Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır.Allah böyle hükmetmiştir.İlk kaldırdığım faizde Abdulmuttalibin oğlu (amcam)abbasın faizidir.lakin ana paranız size aittir.ne zulmediniz nede zulme uğrayınız. "Ashabım! "Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.cahiliye devrinde güdülen kan davalarda tamamen kaldırılmıştır.Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu İlyas bin Rabia’nın kan davasıdır. "Ey insanlar! "Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir.F

ig nefk.133 instagram

♡ 273 ✍ 0 Hz. İbrahim (a.s)’in küçük oğlu İshak peygamberin oğlu olan Yakup Peygamber, Beyrut, Kenan ili taraflarında 12 oğlu olan bir peygamberdir. İsrailoğullarının babası olarak da bilinen Yakup Peygamber, ismini İbraniceden almaktadır. Saffetullah (temiz, saf kul) manasına gelen ismi ile bilinen Peygamber’in soyundan da çok sayıda peygamber dünyaya gelmiştir. Yusuf, Musa, Harun,Davud, Süleyman, Zekerriyya Peygamber de Hz. Yakup (a.s)’ın zürriyetindendirler. Kur’an-ı Kerimde kıssası anlatılırken Yusuf peygamber ile birlikte zikredilmektedir. On iki oğlu arasında en çok sevdiği oğlu olan Yusuf ve kardeşlerinin kıssasının geçtiği Yusuf suresinde, Hz. Yakup (a.s)’un çektiği evlat hasreti, oğullarına olan nasihati ve daha sonra oğullarının tevbesine yer verilmiştir. Yakup peygamberin kıssasına bakıldığında aslında ibret alınacak çok hadise vardır. Kur’an-ı Kerimde de bahsi geçen peygamberin hayatı anlatıldığında surenin en başlarındaki ayetlerden birinde “And olsun ki; Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında çok ibretler vardı” diye söz edilmektedir. Yine Yakup (a.s) ilgili rivayetlerde vasiyeti üzerine Filistin’de bulunan Halil-u Rahman türbesinde bulunan İshak peygamberin yanına defnedilmiştir. Hz.Yakub`un Mucizeleri Duasiyla istedigi koyunun karnindan dört kuzu dogurtmus. Sesi sürekli olup, üç konaklik yerden bile duyulurmus. Düsman askerine bagirdigi zaman korkularindan kaçarlarmis. Hz.Yakub`un duasiyla büyük ve küçük daglar yerlerinden kalkarlarmis. Ken'an ahalisini imana davet ettigi vakit, oturduklari yerlerde bulunan daglik ve taslik yerlerin, bütün tepe ve taslarin toprak olmasini teklif etmisler, Hz.Yakub dua edince hersey toprak olmus.


Popular Now

ig keaw_jung instagram

♡ 6256 ✍ 51 ขอส่งภาพนี้เข้านอน ฝันดีนะครับ Good Night Krub😘💋

ig claudialb01 instagram

♡ 328 ✍ 11 Con toda la actitud de jueves. Todo está en las ganas que uno le ponga 😘🙏🏼🙌🏼🦄👀 #morning #thursdaymorning #morivation #smile #haveagoodday #happy #vibes

ig nail_art_club_ instagram

♡ 14 ✍ 0 #Repost @kastalia_nails_studio ・・・ Омбре из самых весенних нежных оттенков Luxio, стразы Сваровски из коллекции пастель и тонкие лёгкие вензеля 💜💕 With love by Daria Kastalia #шеллакалексеевская #гельлакалексеевская #гельлаквднх #маникюрсвиблово #шеллакмосква #шеллакмосква #дизайнногтей #росписьногтей #ручнаяроспись

ig suwannathas instagram

♡ 129 ✍ 4 นึกถึงงานAIS งานคู่งานแรก ที่มีความฟินที่สุด ยังจำได้ไม่ลืม 👫❤ #ติ่งคู่pm #popemew #popemewhut #popezaap #mewnittha #ch3 #ทีมโป๊ปมิว #โป๊ปมิว cr.minniez_jung

ig brefree instagram

♡ 614 ✍ 1 Springtime Kisses 💋 Lash lovingggggg -Julie @lashmoi got me right! ❤

ig mostpop instagram

♡ 46 ✍ 0 Ih Nom Uh Nit PopUp by Mostpop. - #압구정 #압구정로데오 #편집샵 #압구정편집샵 #편집매장 #명품편집샵 #명품쇼핑몰 #모스트팝 #강남구 #압구정로42길14 #문의 #025445960 #Mostpop #Seoul #Korea #ConceptStore #Mensfashion #Menswear #streetwear #streetfashion #ihnomuhnit #ihnomuhnitpopupmerch #strangerthings #eleven #이놈어닛 #오버핏

ig tonaorwp instagram

♡ 0 ✍ 0 ว้าว ว้าว😳😳 ทานมา4-5ปุกแล้วขาวใสขึ้นมากเลย😍 🍹บลูโอเชี่ยนน้ำสีฟ้าที่ดีต่อผิว🍹 ไม่จัดไม่ได้แล้วขาวใสออร่าแบบสุขภาพดีและปลอดภัยแน่นอน #blueocean

ig mishel1773 instagram

♡ 106 ✍ 0 Ugh 😣 Love it! 💯 #e36 #m3 ultimatedrivingmachine #getoutanddrive #drivetastefully #catuned #mishel1773

ig saltanat_bakaeva instagram

♡ 3345 ✍ 29 Болашақ келіндерге нағыз керек нәрсе! @i_movsarov парақшасында әр түрлісі бар☝🏼сапа👌баға👍👍👍👍

ig mostpop instagram

♡ 41 ✍ 0 Ih Nom Uh Nit PopUp by Mostpop. - #압구정 #압구정로데오 #편집샵 #압구정편집샵 #편집매장 #명품편집샵 #명품쇼핑몰 #모스트팝 #강남구 #압구정로42길14 #문의 #025445960 #Mostpop #Seoul #Korea #ConceptStore #Mensfashion #Menswear #streetwear #streetfashion #ihnomuhnit #ihnomuhnitpopupmerch #strangerthings #eleven #이놈어닛 #오버핏

ig engenhariaoficial instagram

♡ 1366 ✍ 4 HAHAHA

ig sunny_forfans instagram

♡ 187 ✍ 0 ขี้แกล้ง😬(น้องออมบอกมา) cr. aom_sushar #sunny_suwanmethanont #sunny_forfans #sunnyfc

ig ros_loveshop instagram

♡ 4 ✍ 0 #ปลีก250บาท ‼️พร้อมส่ง เดรส แขนสามส่วน คอกลม จั้มแขน แต่งสกรีนลาย. ADIDAS ทั้งตัว แต่งผ่าข้างดูสวยมากค่ะ. 🌟Size: อก:36+40 เอว:34-40 สะโพก:36-49 ยาว:27 🎨สี :เทา ดำ #ส่ง230บาท

ig sms_umor instagram

♡ 90 ✍ 0 . ТОЛЬКО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЮМОР 97% людей не поймут! . Если хочешь больше шуток - подписывайся!) в Сарказм - @sarcazm_pag @sarcazm_pag

ig jovempancuritiba instagram

♡ 7 ✍ 1 Faltam pouquíssimas vagas na excursão da Klas Viagens e Turismo para o show do Justin Bieber em São Paulo! Corre que dá tempo! Para mais informações ligue: 3242-9000