nhakholiti Nhà Kho Liti 22182622

[10:00-21:00] 📍61 Trần Phú Q.5 📍96/2 Võ Thị Sáu Q.1 📍26 Lý Tự Trọng Q.1(trongTNP) 📞0909661170 💳Vietcombank HCM 0071000608302 Trương Thị Thuỳ Linh


ig nhakholiti instagram

♡ 271✍0 Easy combo for a long day at the beach. ✔️Zero UV Sunglasses - 490k ✔️Top - 270k ✔️Shorts - 270k ✔️Sandals - 450k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach

ig nhakholiti instagram

♡ 498✍0 Easy combo for a long day at the beach. ✔️Zero UV Sunglasses - 490k ✔️Top - 270k ✔️Shorts - 270k ✔️Sandals - 450k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach

ig nhakholiti instagram

♡ 678✍0 Under the sun, your maxi dress is a savior to save you from the sunburn. ✔️Straw Hat - 235k ✔️Dress - 320k ✔️Sandals - 390k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach

ig nhakholiti instagram

♡ 571✍0 Under the sun, your maxi dress is a savior to save you from the sunburn. ✔️Straw Hat - 235k ✔️Dress - 320k ✔️Sandals - 390k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach

ig nhakholiti instagram

♡ 480✍0 Under the sun, your maxi dress is a savior to save you from the sunburn. ✔️Straw Hat - 235k ✔️Dress - 320k ✔️Sandals - 390k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach

ig nhakholiti instagram

♡ 589✍1 "A lacy cap is also a good idea to protect you from the sun.Beach is fun, sun is fun, yet to much of them is not fun at all :p ✔️Cap - 195k ✔️Top - 250k ✔️Sandals - 420k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach"

ig nhakholiti instagram

♡ 467✍0 "A lacy cap is also a good idea to protect you from the sun.Beach is fun, sun is fun, yet to much of them is not fun at all :p ✔️Cap - 195k ✔️Top - 250k ✔️Sandals - 420k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach"

ig nhakholiti instagram

♡ 818✍1 "A lacy cap is also a good idea to protect you from the sun.Beach is fun, sun is fun, yet to much of them is not fun at all :p ✔️Cap - 195k ✔️Top - 250k ✔️Sandals - 420k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice15 #styleadvice #vitaminSEA #summer #gotothebeach"

ig nhakholiti instagram

♡ 986✍12 Let's pick some White N Pink items to always stay pretty 😊😊 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 917✍7 Midweek Outfit Recipe: a basic T-shirt + comfy shorts 🤔🤔 Dont forget very nice sandals 👍 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 1022✍4 @lillyluta shows us her fresh look in a summer garden 😍 . On her: Off-shoulder Top | 250.000 Maxi Skirt | 290.000 Brown Top | 170.000 Pleated Skirt | 250.000 #nhakholiti #nhakholitithankyou #nhakholitirepost #wearnhakholiti

ig nhakholiti instagram

♡ 252✍0 It will get a bit cold, remember to bring a light jacket. ✔️Back split oversized blazer - 490k ✔️Striped T-Shirt - 235k ✔️White Shorts - 250k ✔️Sunglasses - 490k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 239✍0 It will get a bit cold, remember to bring a light jacket. ✔️Back split oversized blazer - 490k ✔️Striped T-Shirt - 235k ✔️White Shorts - 250k ✔️Sunglasses - 490k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 518✍1 Any kind of cami this season sounds nice. ✔️Top - 195k ✔️Skirt - 290k ✔️Earrings - 70k ✔️Sandals - 450k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 378✍0 Any kind of cami this season sounds nice. ✔️Top - 195k ✔️Skirt - 290k ✔️Earrings - 70k ✔️Sandals - 450k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 1176✍2 Any kind of cami this season sounds nice. ✔️Top - 195k ✔️Skirt - 290k ✔️Earrings - 70k ✔️Sandals - 450k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 737✍4 Enjoy the Sunday night: be dressed up -> hang out with your bae 💋😄 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 716✍2 It's a happy Sunday when seeing all of stunning looks from our dear friends and customers. #nhakholiti #nhakholitithankyou #nhakholitirepost

ig nhakholiti instagram

♡ 718✍2 It's a happy Sunday when seeing all of stunning looks from our dear friends and customers. #nhakholiti #nhakholitithankyou #nhakholitirepost

ig nhakholiti instagram

♡ 758✍14 If you cant stop thinking about it... Buy it 😊👍👍 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 1131✍13 Hôm nay các cô gái đã có kế hoạch gì chưa?? Chưa thì tới luôn @helloweekendmarket ăn uống, mua sắm thoả thích nhaaa 😜😜 @nhakholiti đang đợi bạn nèee 😄 #nhakholiti #helloweekendmarket

ig nhakholiti instagram

♡ 721✍0 If they are jeans, remember to pick up the right length or the wet street will destroy the bottom of your pretty jeans. ✔️Top - 270k ✔️White Jeans - 290k ✔️Sandals - 450k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 299✍0 In case you get lazy, a comfy denim dress is there to save you from the wet and slow days.🌧🌧🌧 . ✔️Denim Dress - 390k ✔️Cap - 170k ✔️Earrings - 70k ✔️Sandals - 450k #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 269✍0 In case you get lazy, a comfy denim dress is there to save you from the wet and slow days.🌧🌧🌧 . ✔️Denim Dress - 390k ✔️Cap - 170k ✔️Earrings - 70k ✔️Sandals - 450k #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 424✍0 In case you get lazy, a comfy denim dress is there to save you from the wet and slow days.🌧🌧🌧 . ✔️Denim Dress - 390k ✔️Cap - 170k ✔️Earrings - 70k ✔️Sandals - 450k #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #getawaytherain

ig nhakholiti instagram

♡ 754✍2 Bring your transparent ☂️☂️☂️, you dont want to hide your chic look , do you? ▫️Top - 290k ▫️Shorts - 250k ▫️Cap - 170k ▫️Earrings - 70k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #rain

ig nhakholiti instagram

♡ 520✍1 Bring your transparent ☂️☂️☂️, you dont want to hide your chic look , do you? ▫️Top - 290k ▫️Shorts - 250k ▫️Cap - 170k ▫️Earrings - 70k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #rain

ig nhakholiti instagram

♡ 906✍3 Bring your transparent ☂️☂️☂️, you dont want to hide your chic look , do you? ▫️Top - 290k ▫️Shorts - 250k ▫️Cap - 170k ▫️Earrings - 70k . #nhakholiti #nhakholitistyleadvice #nhakholitistyleadvice14 #styleadvice #letitrain #rainseason #rain

ig nhakholiti instagram

♡ 795✍4 In the mood for summer 🌴🌴🌴 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 1082✍7 Believe us, staying pretty brings you more luck 👍😜 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 1710✍2 Có bạn nào nhận ra cô bạn đáng iuu này hông ta??Cô gái khiến tụi mình tốn rất nhiều tiền vé để xem đi xem lại "Em chưa 18" nè , phải bắn tym thật nhiều cho bạn ấy thôiiii 😍😍 @kaitynguyen ___ On her: Top: 235k | Oversized Blazer: 450k 🌱 . #nhakholiti #nhakholitirepost #nhakholitithankyou

ig nhakholiti instagram

♡ 653✍6 Weekend Outfit Recipe: Off-shoulder Top + Jeans Skirt + Sandals 🌱🍒 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 951✍13 "Fashion is about something that comes from within you" 🍒🍒 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 877✍15 Every Friday: have fun with nice outfit 👗👗, cinema and popcorns 🍿🍿 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 1029✍2 @nhaavyy 's picture get us to think that she has model potential 💋💋 On her: Black Skirt | 290.000 . #nhakholiti #nhakholitirepost #nhakholitithankyou

ig nhakholiti instagram

♡ 544✍6 Try the layering look with the great suggestion from bae @thienanng ❤️❤️ On her: Over sized blazer | 450.000 #nhakholiti #nhakholitirepost #nhakholitithankyou

ig nhakholiti instagram

♡ 652✍5 Need some make-over, our stylists are always there to help!! 🍒🍒 . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 1067✍3 Thanks babe @hwangghwangg_ for a charming look 😎😎 On her: skirt 290.000 . #nhakholitirepost #nhakholitithankyou #nhakholiti

ig nhakholiti instagram

♡ 1420✍23 Hello sunshine 🌱🌱 Be dressed up for a new day ✌️️✌️️ . ▫️Direct @nhakholiti.staff to shop online ▫️Visit us at : 📍61 Trần Phú D5 📍96/2 Võ Thị Sáu D.1 📍26 Lý Tự Trọng D.1 (TNP) ▫️Buzz us at 0909661170 ▫️Browse us at www.nhakholiti.com #nhakholiti #nhakholitistoresnap #storesnap

ig nhakholiti instagram

♡ 941✍2 Off the shoulder in floral seen on babe @ronxx20.11 😻 On her: floral top (black/yellow) 290.000 . #nhakholitithankyou #nhakholitirepost #nhakholiti


Popular Now

ig cosmoprofbeauty instagram

♡ 375 ✍ 3 Here's a quick & cute style to try out on today's clients ❤️ Hair by @yesfira ・・・ #cosmoprofbeauty is proud to support all who are #licensedtocreate ・ ・ ・ ・ #repost #yesfira #hairvid #hairvideo #hairstyle #hairideas #hairstyleideas #hairtutorial #hairstyletutorial #hair_videos #weddinghair #bridalhair #bridesmaidhair #eveninghair #weekendhairstyle

ig bonappetitmag instagram

♡ 5704 ✍ 31 If you're wondering what the ideal way to start your Monday morning is, @emilyeisen has the answer. Arepas with jalapeño relish, avocado, cilantro, and charred lime from @lestudiony. #bastaff

ig seekpif instagram

♡ 70 ✍ 0 아~ 이제 저녁먹네요~ 바빠서 룸서비스로 #영양더덕곰탕 으로 한끼를... 하루 마무리 잘하시고 푹~ 쉬세요~ ㅅㅅ #대전짱 #대전맛집짱 #하이원리조트 #하이원호텔 #영양식 #건강식단

ig sasondesign instagram

♡ 10 ✍ 0

ig sasondesign instagram

♡ 16 ✍ 0

ig chanbaek_room instagram

♡ 427 ✍ 1 Baekhyun instagram update . . 🐒 @real__pcy🍌 💓 🐶 @baekhyunee_exo 🍓 . Cr. Baekhyunee_exo . #chanbaek #baekyeol #chanbaekshipper #chanbaekotp #chanbaekisreal #chanbaekmorethanreal #firelight #614everchanbaek #chanbaekmoment #chanyeol #baekhyun #chanbaekcouple #chanbaek_room . 🍂 #MargaritaRoom 🍂

ig lo_rafte instagram

♡ 2632 ✍ 9 نرگس محمدی و همسرش علی اوجی و آرش ظلی پور در برنامه من و شما 👉 @tag_kidsline 👈

ig sasondesign instagram

♡ 12 ✍ 1

ig irbid_96 instagram

♡ 873 ✍ 49 #ادمونة_عهد . . #irbid_96

ig pchan030 instagram

♡ 214 ✍ 12 #酔っ払い #インスタライブ中の私を撮ってくれた #もうインスタライブやらない

ig anilorak instagram

♡ 7825 ✍ 47 😀It was great funny time in LA with the legend of the music and beautiful person @davidfoster.❤️🤓#friends #la #music #fun

ig sasondesign instagram

♡ 11 ✍ 1

ig sakhalyyshop_ykt instagram

♡ 27 ✍ 0 ❗️ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ НАШЕГО ПОДПИСЧИКА❗️ В наличии в Якутске Reebok CLASSIC Размер:40 Цена:7000₽ (покупали за 7400₽ в Сочи, но не подошёл размер) . . Тел: +7 964 420-24-03